שינויים בלו"ז בית ספר לשחייה

מנויים יקרים,

להלן השינויים בלו"ז בית הספר לשחייה:

 

יום שני + יום רביעי – 15:00-16:30 – מסלול אחד, 16:30-20:00 שני מסלולים, 20:00-21:00 מסלול אחד.

יום שלישי + יום חמישי – 16:00-17:00 מסלול אחד, 17:00-20:00 שני מסלולים, 20:00-21:00 מסלול אחד.

יום שישי 12:00-15:00 מסלול אחד.